VoiMia ry.

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

VoiMia ry. on perustettu v. 1985 ja toiminut siis jo yli 35 vuoden ajan. Yhdistyksenn tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen toiminta-alueella asuvia mielenterveys- potilaita ja -kuntoutujia, sekä kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa.

Yhdistys ottaa toiminnassaan huomioon myös muut vammais- ja erityisryhmät, jotka voivat olla vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys tekee mielenterveyttä edistäviä aloitteita ja ehdotuksia sekä antaa tarvittaessa mainittuun toimintaan liittyviä lausuntoja. 

Tämän ohella yhdistys järjestää kerho-, ryhmä-, ja vertaistukitoimintaa yksilötasolla sekä ryhmissä, ja myös ohjaa ja auttaa kuntoutujia kuntoutuskursseille ja -lomille. Yhdistys järjestää virkistysmatkoja ja -retkiä jäsenilleen. Vertaistuki- ja työtoiminnan tarkoituksena on olla myös julkisen sektorin tuottamien palveluiden tukena sekä täydentäjänä. 

VoiMia ry.:n tilassa työskentelevät henkilöt toimivat kokonaan vapaaehtoisperiaatteella eivätkä saa korvausta työstään. Tähän vapaaehtoistyöhon kutsumme myös uusia toimijoita ja siihen voidaan heitä myös kouluttaa.

VoiMia ry. toimii tiiviissä yhteistyössä Mielenterveyden Keskusliiton kanssa, jolta saadaan myös asiantuntijapalveluita erilaisiin tilanteisiin ja tarkoituksiin. 

Liittymällä VoiMia ry:n jäseneksi henkilö on samalla myös Keskusliiton jäsen ja tätä kautta voi saada rahanarvoisia etuja, kuten vasemmalla olevassa kohdassa "Mielenterveyden Keskusliitto" on mainittu.