VoiMia ry

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

VoiMia ry. on perustettu v. 1985 ja toiminut siis jo yli 35 vuoden ajan. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen toiminta-alueella asuvia mielenterveys- potilaita ja -kuntoutujia, sekä kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa.

Vammalan seudun mielenterveysyhdistys VoiMia ry on mielenterveyden häiriöitä kokeneiden ja heidän läheistensä järjestö. Yhdistyksen tavoitteena on toimia asiantuntijana, sekä edustaa kokemusasiantuntijan ääntä eri työryhmissä, lautakunnissa ja verkostoissa jäsenten eduksi.
Yhdistys ottaa toiminnassaan huomioon myös muut vammais- ja erityisryhmät, jotka voivat olla vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys tekee mielenterveyttä edistäviä aloitteita ja ehdotuksia sekä antaa tarvittaessa mainittuun toimintaan liittyviä lausuntoja. 

Tämän ohella yhdistys järjestää kerho-, ryhmä-, ja vertaistukitoimintaa ryhmissä, ja myös ohjaa ja auttaa kuntoutujia kuntoutuskursseille ja -lomille. Yhdistys järjestää virkistysmatkoja ja -retkiä jäsenilleen. Vertaistuki- ja työtoiminnan tarkoituksena on olla myös julkisen sektorin tuottamien palveluiden tukena sekä täydentäjänä. 

VoiMia ry.:n tilassa työskentelevät henkilöt toimivat kokonaan vapaaehtoisperiaatteella eivätkä saa korvausta työstään. Tähän vapaaehtoistyöhon kutsumme myös uusia toimijoita ja siihen voidaan heitä myös kouluttaa.

Yhdistys on jäsenenä Mielenterveyden keskusliitossa joka on valtakunnallinen järjestö. Sieltä saadaan myös asiantuntijapalveluita erilaisiin tilanteisiin ja tarkoituksiin. Mielenterveys ja sen häiriöt ovat yksilöllisiä kokemuksia. Mielenterveys on meillä kaikilla jatkuvassa muutoksessa, ja mielenterveysongelmat voivat koskettaa ketä tahansa meistä.

Kuka tahansa voi osallistua toimintaamme. Liittymällä VoiMia ry:n jäseneksi olet samalla myös Keskusliiton jäsen ja tätä kautta voit saada rahanarvoisia etuja, kuten vasemmalla olevassa kohdassa "Mielenterveyden Keskusliitto" on mainittu. 

Olet tervetullut toimintaamme sellaisena kuin olet!

Hallitus

Voimian säännönmukainen vuosikokous pidettiin 9.3.2023. Hallituksen kokoonpano v. 2023:

Puheenjohtaja: Hannu Lappi puh. 050 564 1233

Varapuh.johtaja: Mona Lehto puh. 040 417 9561

Sihteeri / Rahastonhoitaja: Jaakko Helin

Muut hallituksen jäsenet: Taina Katara ja Mikaela Nyberg

Varajäsenet: Raimo Haapamäki, Salme Hepokorpi ja Reijo Talja.

Sähköposti: mty.voimia@gmail.com