VoiMia ry

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

VoiMia ry. on perustettu v. 1983 ja rekisteröity 1986, toiminut siis jo yli 40 vuotta. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen toiminta-alueella asuvia mielenterveyspotilaita ja -kuntoutujia.

Vammalan seudun mielenterveysyhdistys VoiMia ry on mielenterveyden häiriöitä kokeneiden ja heidän läheistensä järjestö. Yhdistyksen tavoitteena on edustaa kokemusasiantuntijan ääntä eri työryhmissä, lautakunnissa ja verkostoissa jäsenten eduksi.
Yhdistys ottaa toiminnassaan huomioon myös muut vammais- ja erityisryhmät, jotka voivat olla vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys tekee mielenterveyttä edistäviä aloitteita ja ehdotuksia sekä antaa tarvittaessa mainittuun toimintaan liittyviä lausuntoja.

Tämän ohella yhdistys järjestää  ryhmä- ja vertaistukitoimintaa. Yhdistys järjestää virkistysmatkoja ja -retkiä jäsenilleen. Vertaistukitoiminnan tarkoituksena on olla julkisen sektorin tuottamien palveluiden tukena sekä täydentäjänä.

VoiMia ry.:n tilassa työskentelevät henkilöt toimivat kokonaan vapaaehtoisperiaatteella eivätkä saa korvausta työstään. Tähän vapaaehtoistyöhon kutsumme myös uusia toimijoita ja siihen voidaan heitä myös kouluttaa.

Yhdistys on jäsenenä Mielenterveyden keskusliitossa joka on valtakunnallinen järjestö. Sieltä saadaan myös asiantuntijapalveluita erilaisiin tilanteisiin ja tarkoituksiin. Mielenterveys ja sen häiriöt ovat yksilöllisiä kokemuksia. Mielenterveys on meillä kaikilla jatkuvassa muutoksessa, ja mielenterveysongelmat voivat koskettaa ketä tahansa meistä.

Kuka tahansa voi osallistua toimintaamme. Liittymällä VoiMia ry:n jäseneksi olet samalla myös Keskusliiton jäsen. Vuotuinen jäsenmaksu on 15 euroa.

Olet tervetullut toimintaamme sellaisena kuin olet!

Hallitus

Puheenjohtaja: Maija Bäckman

Jäsenet: Mikaela Nyberg (varapuheenjohtaja), Jaakko Helin (sihteeri) ja Salme Hepokorpi

Varajäsenet: Raimo Haapamäki ja Reijo Talja

Sähköposti: mty.voimia@gmail.com 


Vammalan seudun Mielenterveysyhdistys VoiMia ry 40 vuotta

22.11.2023

Pieni katsaus yhdistyksen historiaan. Valitettavasti onnettomien sattumusten johdosta yhdistyksen arkisto tuhoutui aikanaan. Yhdistyksen pitkäaikainen jäsen ja hallituksen puheenjohtajanakin toiminut Maija Bäckman muistaa kuitenkin hyvin yhdistyksen vaiheita.

Maija kertoo: Yhdistys sai alkunsa paikallisessa psykiatrisessa sairaalassa, mielisairaalassa kuten silloin sanottiin. Vuonna 1971 oli perustettu valtakunnallinen Mielenterveyden keskusliitto ry. Myös Vammalassa seurattiin ajan virtauksia ja psykiatrisen sairaalan ylilääkärin myötävaikutuksella perustettiin 1983 Vammalan seudulle oma mielenterveysyhdistys. Näin potilaat pääsivät tapaamaan toisiaan ja vaihtamaan ajatuksia ja saamaan vertaistukea. Maija kertoo kuinka mahtavalta tuntui tavata toisia potilaita ja huomata että on muitakin mielenterveysongelmista kärsiviä. Näin mielenterveyden vertaistukitoiminta Vammalassa käynnistyi.

Alkuaikoina yhdistys kokoontui sairaalan tiloissa. Hallituksen muodostivat sairaalan hoitajat ja pari potilasjäsentä.

Vuonna 1986 yhdistys rekisteröitiin nimellä Vammalan seudun Mielenterveysyhdistys ry.

1990-luvun alussa yhdistys kokoontui Vammalan mielenterveystoimiston tiloissa Liekolankadulla, 'pommisuojassa' muistelee Maija. Tuolloin hallitusksen muodostivat jo kokonaan mielenterveyspotilaat.

Seuraavaksi yhdistys muutti kaupungilta vuokrattuun ns. Pajamäen kiinteistöön. Näihin aikoihin yhdistykselle etsittiin lyhyttä ja nasevaa nimeä. Järjestetyssä nimikilpailussa Ulla-Maija Kaukon ehdotus voitti ja nimeksi tuli VoiMia. Myöhemmin yhdistys osti Pajamäen ja myi sen 2014 ja muutti Marttilankatu yhteen.

1.10.2017 tehtiin muutto saman kadun varrelle idylliseen vanhaan puutaloon. Tässä osoitteessa, Marttilankatu 16, VoiMia toimii edelleen vuokralla.

Vuosien saatossa VoiMian hallituksen puheenjohtajina ovat toimineet mm: Anneli Wallgren, Esko Koivula, Matti J. Lepistö, Hannu Välimäki, Jukka Lönnberg, Maija-Liisa Tenhunen, Eva von Koch ja Maija Bäckman. Tällä hetkellä puhetta johtaa Hannu Lappi.

Iso joukko kävijöitä ja vapaaehtoisia on toiminut VoiMian vertaistukityössä vuosikymmenten aikana. Suuri kiitos kaikille.

Kuvia vuosien varrelta


Hei jäsen!

Pyydämme ilmoittamaan sähköpostiosoitteesi joko puhelimella tai kotisivuilla olevan palautelomakkeen kautta jäsenkirjeen lähettämistä varten.

Kotisivujen osoite:

mielenterveys-voimia.com